Hakkımızda

Tarihçe

   Av. Ahmet Duyan, 2011 / 2012 yılları arasında Ankara Barosunda stajını tamamladıktan sonra, 2012 yılında Mardin' de A&D Hukuk Bürosunu kurmuştur.
   A&D Hukuk Bürosu kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye'nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.
   Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren  A&D Hukuk Bürosu, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

Vizyonumuz

A&D Hukuk Bürosunun nihai hedefi, dünyanın üç kıtasında bulunan hukuk büroları, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde üretmektir.

Misyonumuz

A&D Hukuk Bürosunun misyonu, Müvekkillerin hukuki sorunlarını benimsemek ve sonuç odaklı yaklaşımla vekalet ilişkisini yürütmektir.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. A&D Hukuk Bürosu, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. A&D Hukuk Bürosu, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Gizlilik ve Mesleki Sır

'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. A&D Hukuk Bürosu, BM Havana Avukatlık Kuralları, AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. A&D Hukuk Bürosu, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

ADRES

13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi Can Plaza Kat:4 No:23 Artuklu/MARDİN

Telefon

0 482 212 87 00
0 505 118 33 34

  Copyright © Tüm Hakları Saklıdır - Colorlib - Tasarım : Ar-Sis