Avukat Ahmet Duyan

Eğitim

Diyarbakır Yenişehir İlkokulu

İstanbul İlkbaliye İlköğreretim Okulu

İstanbul Habire Yahşi Lisesi

Ankara Atılım Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Ankara Ufuk Üniversitesi / Kamu Hukuku Yüksek Lisans

Uzmanlık

Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası, Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Dernekler ve Vakıflar Hukuku, Vergi ve Vergi Usul Hukuku, Hukuki Uyuşmazlılkarda Arabuluculuk ve Uzlaştırma.

İletişim

av.ahmetduyan@avahmetduyan.com

duyanhukuk@gmail.com

Tel: 0532 458 21 84

Deneyim

A&D HUKUK BÜROSU (2012- halen)
2011 / 2012 yılları arasında Ankara Barosunda stajımı tamamladıktan sonra 2012 yılın da Mardin ilinde kendi hukuk büromu açtım.
• Halkbank İcra Takip Dosyaları ve Hukuki Danışmanlık- 2014 yılından beri halen devam etmektedir.
• Denizbank İcra Takip Dosyaları ve Hukuki Danışmanlık - 2014 yılından beri halen devam etmektedir.
• Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü- 2015 yılından beri halen devam etmektedir.

Katıldığı Seminerler

• CMK Uygulamaları Semineri
• Ticaret Kanunu Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri
• İcra İflas Hukuku Semineri
• HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri
• Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Sertifikası
• Hukuki Uyuşmazlılkarda Arabuluculuk ve Uzlaştırma Semineri

ADRES

13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi Can Plaza Kat:4 No:23 Artuklu/MARDİN

Telefon

0 482 212 87 00
0 505 118 33 34

  Copyright © Tüm Hakları Saklıdır - Colorlib - Tasarım : Ar-Sis